อัปเดต!! ขอวีซ่าเกาหลี ช่วงCovid-19

อยากเด็กลงโดยไม่ต้องรอขอพรปีใหม่!!
May 30, 2020
เปลี่ยนแปลงตัวเองในเวลาอันสั้นที่สุด.. ด้วย detail หลักบนใบหน้า
June 25, 2020

อัปเดต!! ขอวีซ่าเกาหลี ช่วงCovid-19

ขอวีซ่าเกาหลี ช่วง Covid-19 มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

covid
Credit รูป: marketeeronline

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทำให้หลายประเทศมีการยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยชั่วคราว (อย่างเช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น) ซึ่งวันนี้เรามี ขั้นตอนการ ขอวีซ่าเกาหลี และเอกสารที่ต้องเตรียม มาอัปเดตให้ชมกันค่ะ

โดยปกติแล้วคนไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้เลย โดยไม่ต้องขอวีซ่าเกาหลีล่วงหน้า (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน) แต่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ไม่หนักกว่าเดิม.. จึงจำเป็นที่จะต้องคัดกรองและดำเนินการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเท่านั้น

ซึ่งสำหรับใครที่จำเป็นต้องเดินทางไปเกาหลี ก็ยังสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ค่ะ โดยข้อสำคัญของการ ขอวีซ่าเกาหลี ในสถานการณ์ COVID-19 นี้

ทุกคนต้องยอมรับเงื่อนไขการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน – เมื่อเดินทางไปถึงที่เกาหลี โดยกักตัวและอยู่ที่พักของตัวเอง หรือ กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลเกาหลีจัดเตรียมให้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย คนละ 1,400,000 วอน (หรือประมาณเกือบ 40,000 บาท) รวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโดยสาร ฯลฯ

visa

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ ขอวีซ่าเกาหลี

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. พาสปอร์ตของผู้ยื่นขอวีซ่า และสำเนา 1 ชุด
 3. ค่าธรรมเนียม หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น (ในช่วงนี้สำหรับคนไทยยังไม่มีค่าธรรมการขอวีซ่า หรือจนกว่าจะมีการประกาศใหม่)
 4. เอกสารตรวจสุขภาพที่ระบุว่า ผู้สมัครไม่มีไข้, ไอ, หนาวสั่น, ปวดศีรษะ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หายใจไม่สะดวก, อาเจียน, เป็นผื่น, ดีซ่าน, มีน้ำมูกหรือเสมหะเป็นเลือด หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ออกจากโรงพยาบาลที่สถานทูตฯ กำหนด ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันยื่นสมัครวีซ่า (ฉบับภาษาอังกฤษ) **ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจหา COVID-195.เอกสารยินยอมการกักตัว
 5. เอกสารรับรองสุขภาพ (ต้องกรอกเอกสารวันที่สมัคร และวันที่มารับวีซ่า)

สำหรับคนไทยที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย (ภาษาอังกฤษโดยระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
 2. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 3. Statement ของผู้ยื่นขอวีซ่าจากธนาคารของไทย *อย่างน้อย 6 เดือนและไม่ใช่บัญชีบริษัท* (ภาษาอังกฤษและออกโดยธนาคาร) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า **ข้อแนะนำสำหรับยอดเงินควรจะมีประมาณ 3 – 4 หมื่นบาทขึ้นไป
 4. หลักฐานการจองโรงแรม
 5. แผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน (ภาษาอังกฤษ)
 6. หนังสือเชิญ (หากมีผู้เชิญจากประเทศเกาหลี) รวมถึงสำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ

**เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถยื่นได้ที่สถานทูตเกาหลี โดยในช่วงนี้จะมีระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 14 วัน และต้องมายื่นและรับผลวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น**

korea

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ที่ตั้งของสถานทูตเกาหลี : 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 1 จากนั้นเดินมาตามถนน เทียนร่วมมิตรอีกประมาณ 10 นาที หรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์ ราคาประมาณ 30-40 บาท สถานทูตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือติดกับโรงละครสยามนิรมิตร
เวลายื่นเอกสาร : 08.30 – 11.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลาในการรับวีซ่า : 13.30 – 16.00 น.

สถานทูตฯ ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางโทรศัพท์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่: koembth0404@mofa.go.kr เท่านั้น

ในการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นั้น อาจมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม ทางสถานทูตฯ เกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารดังกล่าวเผื่อไว้ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ โดยเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น

 1. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. หลักฐานการจองที่พัก
 3. แผนการท่องเที่ยว
 4. หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี
 5. หลักฐานการทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 6. หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินในประเทศไทย
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สนใจปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีจิวเวลรี่ Line: @jewelrypsthailand หรือ https://lin.ee/7s1eBAD  (ตอบทุกคำถามโดยพนักงานคนไทย Facial Plastic Designer)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย) http://overseas.mofa.go.kr/th-th/brd/m_3135/view.do?seq=700029&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : mushroomtravel , chill.co.th

Leave a Reply