Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้ทำศัลยกรรมคุณโซยอน

โซยอน1p
โซยอน2p
โซยอน3p
รีวิวศัลยกรรมReal Story คุณโซยอน
โซยอน5p
โซยอน6p