ระยะเวลาการผ่าตัด

30นาที

วิธีการให้ยาชา

ยาสลบ

ตัดไหม

ไม่ต้อง

นัดตรวจหลังผ่าตัด

ไม่ต้อง

ระยะเวลาพักฟื้น

5-7 วัน

คุณลักษณะของการศัลยกรรมด้วยเทคนิคแก้หางตาชี้(ดึงหางตาลง)

นิยามของการศัลยกรรมด้วยเทคนิคการผ่าเปิดดึงหางลง


เป็นการผ่าตัดบริเวณหางตา ข่วง 1/3
ของปลายหางตา ทำให้ตาดูโตขึ้น
ขณะเดียวกันก็ดึงหางตาลงมาด้วย
ทำให้ดวงตาดูอ่อนหวานขึ้น

Why?

ทำไมต้องเลือก เทคนิคแก้หางตาชี้(ดึงหางตาลง)ที่ Jewelry
ดึงหางลงy11ดึงหางลงy12
ดึงหางลงy21ดึงหางลงy22
ดึงหางลงy31ดึงหางลงy32
ดีงหางลงy41ดึงหางลงy42

How?

เทคนิคการทำตาสองชั้นด้วยการแก้หางตาชี้(ดึงหางตาลง)
ดึงหางลงh1
1
ดึงหางลงh2
2
ดึงหางลงh3
3
ดึงหางลงh4
4

Who?

คนกลุ่มไหนที่เหมาะกับ การแก้หางตาชี้(ดึงหางตาลง)
1
ผู้ที่มีเปลือกตา/ หนังตาหนา
2
ผู้ที่มีหนังตาหย่อนคล้อย
3
ผู้ที่อยากจะมีดวงตากลมโตสองชั้น
4
ผู้ที่เคยผ่านการศัลยกรรมเย็บจิ้มจุด หรือกรีดตาเฉพาะจุดมาแล้ว กลับเป็นรูปเดิม
5
ผู้ที่ต้องการแก้ไขการศัลยกรรมตาสองชั้น

BEFORE & AFTER

ท่านอยากรู้จักขั้นตอนและเทคนิคการแก้หางตาชี้(ดึงหางตาลง)จากผู้ที่ผ่านการศัลยกรรมนี้ไหม?