Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้ทำศัลยกรรมคุณเถียนเถียน(ชาวจีน)

เถียนเถียน1p
เถียนเถียน2p
เถียนเถียน3p
เถียนเถียน4p
เถียนๆ5p
เถียนเถียน6p