รีวิวศัลยกรรมReal Story คุณแม่ลูกสองที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง

มาดูความวิเศษของการปลูกถ่ายไขมันกันว่าสามารถเปลี่ยนหน้าคนๆหนึ่งได้มากแค่ไหนกัน??
January 3, 2017
Surgery Reviews Diary – Dayong
March 25, 2017

รีวิวศัลยกรรมReal Story คุณแม่ลูกสองที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง

Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้ทำศัลยกรรมคุณแม่ลูกสองที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง